Medze štátnej moci

Wilhelm von Humboldt

Úvahy otca nemeckého liberalizmu o stanovení primeraného rozsahu pôsobnosti štátu a jeho inštitúcií.

„Pravým účelom človeka je najväčší a najrovnomernejší rozvoj jeho osobnostných síl do jednotného celku. Pre tento rozvoj je sloboda prvou a nevyhnutnou podmienkou. Okrem slobody si vyžaduje rozvoj ľudských síl ešte niečo iné, aj keď so slobodou úzko spojené: rôznorodosť situácií.“

„Celý zámer tu prednesených ideí sa vskutku dá chápať tak, že ony lámu všetky okovy spoločnosti, ale zároveň vytvárajú podľa možnosti čo najviac nových vzájomných pút medzi ľuďmi. Izolovaný človek je schopný rozvíjať sa rovnako málo ako človek spútaný.“

Aktuálne v ponuke
16 EUR
ISBN
978-80-972751-0-5
Originálny názov
Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen
Počet strán
194
Rok vydania
2017
Typ väzby
mäkká
Rozmery
210×130 mm