Básne a pravda

Johann Wolfgang von Goethe

Goetheho veľká autobiografia vyobrazuje jeho život až do roku 1775, teda do jeho príchodu do Weimaru, avšak vznikla oveľa neskôr - v období po roku 1810. Predstavuje pútavú zmes súkromných spomienok a vyznaní, literárne utváraného románu a exaktne zameraného historického popisu. Pre pochopenie Goetheo životnej reality, jeho diela a jeho doby, je to nevyhnutné.

Pripravujeme
Originálny názov
Dichtung und Wahrheit